Læs vores nyeste version af CSR-politikken for 2021 her.

I forlængelse af vores filosofi om udelukkende at producere produkter, som vi også vil servere for vores egne familier har vi udviklet en corporate social responsibility (CSR) politik om Valsemøllens samfundsmæssige engagement. Denne sikrer, at virksomheden agerer ansvarligt og engageret i forhold til mennesker, sundhed, miljø, klima og handel

Læs den nyeste version af CSR-politikken for 2021 her.

Se tidligere versioner her:

Læs mere om Valsemøllens aktive deltagelse i Fuldkornspartnerskabet her.

Mangfoldighed

Valsemøllen A/S tilstræber at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn, og vores rekrutterings- og personalepolitikker understøtter naturligvis denne praksis. 

Se Valsemøllens redegørelser for kønsfordelingen i virksomheden herunder:

Læs mere om rekrutteringen af nye medarbejdere her

 

Politik for dataetik

Se vores lovpligtige redegørelse for dataetik herunder.